6741 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
46- مشاوره.اهمیت و نحوه استفاده از نوروز. گزینه2 (قسمت اول)
46- مشاوره.اهمیت و نحوه استفاده از نوروز. گزینه2 (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

2

48- مشاوره. صحبت با والدین درمورد تعطیلات ایام نوروز.گزینه2 (قسمت اول)
48- مشاوره. صحبت با والدین درمورد تعطیلات ایام نوروز.گزینه2 (قسمت اول)

مشاوره - ارتباط والدین

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

47- مشاوره.اهمیت و نحوه استفاده از نوروز.گزینه2(قسمت دوم)
47- مشاوره.اهمیت و نحوه استفاده از نوروز.گزینه2(قسمت دوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

49- مشاوره. چرادرنوروز درس میخوانیم. گزینه 2 (قسمت اول)
49- مشاوره. چرادرنوروز درس میخوانیم. گزینه 2 (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

24- زبان انگلیسی - کاربرد افعال پس از فعل اول
24- زبان انگلیسی - کاربرد افعال پس از فعل اول

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

mina mehrangiz

mina mehrangiz
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضیات پایه مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- ریاضیات پایه مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

2- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91(قسمت دوم)
2- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91(قسمت دوم)

کنکور انسانی - روانشناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

2- اقتصاد آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- اقتصاد آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور انسانی - اقتصاد

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
3- ریاضیات پایه مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)
3- ریاضیات پایه مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

1

1- ریاضیات پایه - مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- ریاضیات پایه - مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

2

1- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- روانشناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور انسانی - روانشناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

3

4- ریاضیات پایه مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)
4- ریاضیات پایه مبحث هندسه و جبر آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

1- اقتصاد آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- اقتصاد آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور انسانی - اقتصاد

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

2

14- عربی - سال اول دبیرستان - دستور زبان - نکته کنکوری (قسمت چهاردهم)
14- عربی - سال اول دبیرستان - دستور زبان - نکته کنکوری (قسمت چهاردهم)

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی میثم فلاح

امیر ناصر اسماعیلی میثم فلاح
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: معادلات (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: معادلات (قسمت هشتم)

سوم ریاضی - حسابان

ناصر مسگری

ناصر مسگری
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

2- فیزیک - حل مسائل پیش دانشگاهی با روشهای نوین (قسمت دوم)
2- فیزیک - حل مسائل پیش دانشگاهی با روشهای نوین (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

2

3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم
3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

1

2- ویدیویی شیمی- مبحث ابر الکترونی - جلسه دوم
2- ویدیویی شیمی- مبحث ابر الکترونی - جلسه دوم

کنکور تجربی - شیمی

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

8- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت هشتم)
8- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

1

6- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت ششم)
6- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

7- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هفتم
7- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هفتم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

1-  شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت اول)
1- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

1-  ریاضیات - مبحث  مثلثات - جلسه اول
1- ریاضیات - مبحث مثلثات - جلسه اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

4- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه چهارم
4- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه چهارم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0