560 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

458

تعداد پسندیدن

5

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

548

تعداد پسندیدن

8

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

475

تعداد پسندیدن

9

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

817

تعداد پسندیدن

24

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس
نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس

کنکور عمومی - دین و زندگی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

324

تعداد پسندیدن

3

7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

784

تعداد پسندیدن

57

6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

3351

تعداد پسندیدن

123

درس هشتم : افعال وجهی در زمان گذشته (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درس هشتم : افعال وجهی در زمان گذشته (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

ایمان میکائیلی زاده

ایمان میکائیلی زاده
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

کتاب های دور دنیادر 4 ساعت
کلینیک مشاوره گاج
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)

سوم انسانی - منطق

علیرضا خانی

علیرضا خانی
تعداد بازدید

311

تعداد پسندیدن

1

1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

511

تعداد پسندیدن

5

9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1135

تعداد پسندیدن

77

5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

962

تعداد پسندیدن

77

8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2757

تعداد پسندیدن

118

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

2

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

0

مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور
مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور

کنکور عمومی - عربی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

433

تعداد پسندیدن

7

2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1118

تعداد پسندیدن

77

4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

780

تعداد پسندیدن

58

3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

984

تعداد پسندیدن

72

1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

5904

تعداد پسندیدن

201

7 حال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7 حال (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

259

تعداد پسندیدن

0

11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

2

12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

0

12- قواعد -  اسم جامد و مشتق (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- قواعد - اسم جامد و مشتق (قسمت دوازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

343

تعداد پسندیدن

9