559 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

308

تعداد پسندیدن

4

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

411

تعداد پسندیدن

7

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

348

تعداد پسندیدن

4

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

642

تعداد پسندیدن

18

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس
نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس

کنکور عمومی - دین و زندگی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

2

7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

464

تعداد پسندیدن

52

6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2260

تعداد پسندیدن

116

9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

799

تعداد پسندیدن

72

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)

کنکور انسانی - منطق

علیرضا خانی

علیرضا خانی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

705

تعداد پسندیدن

75

8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1770

تعداد پسندیدن

113

1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

4

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

819

تعداد پسندیدن

71

4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

545

تعداد پسندیدن

55

3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

728

تعداد پسندیدن

70

1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

4387

تعداد پسندیدن

190

مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور
مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور

کنکور عمومی - عربی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

5

1- قواعد - حال (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - حال (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

484

تعداد پسندیدن

5

7 حال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7 حال (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

0

11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

2

12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

0

1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

367

تعداد پسندیدن

8