نتیجه 559
ویدئوهای مرتبط
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

4

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

337

تعداد پسندیدن

7

از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

4

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

541

تعداد پسندیدن

18

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس
نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس

کنکور عمومی - دین و زندگی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

365

تعداد پسندیدن

50

6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1966

تعداد پسندیدن

111

درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)

کنکور انسانی - منطق

علیرضا خانی

علیرضا خانی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

0

روز‌های امتحان با اپلیکیشن‌های آموزشی گاج
آزمون های سراسری گاج
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

3

5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

598

تعداد پسندیدن

72

8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1541

تعداد پسندیدن

110

9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

708

تعداد پسندیدن

70

ترمودینامیک: ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور
مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور

کنکور عمومی - عربی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

3

3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

631

تعداد پسندیدن

67

1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

4012

تعداد پسندیدن

182

4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

449

تعداد پسندیدن

53

2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

727

تعداد پسندیدن

68

7 حال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7 حال (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

1- قواعد - حال (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - حال (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

3

11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

6

12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0