559 نتیجه
ویدئوهای مرتبط
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز
از عین تا ی عربی کنکور - حال و تمییز

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

338

تعداد پسندیدن

5

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت دوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

443

تعداد پسندیدن

7

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

376

تعداد پسندیدن

5

از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

696

تعداد پسندیدن

20

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس
نمونه تدریس دین و زندگی کنکور بایگانی - آموزش روش های تست زنی کنکور موسسه ونوس

کنکور عمومی - دین و زندگی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

2

7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

552

تعداد پسندیدن

56

6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

2456

تعداد پسندیدن

119

9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان تهران 1 (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

909

تعداد پسندیدن

75

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

802

تعداد پسندیدن

77

8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

1925

تعداد پسندیدن

117

1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

4

درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول: اقسام علم و ادراک انسان (قسمت اول)

سوم انسانی - منطق

علیرضا خانی

علیرضا خانی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

1

2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

914

تعداد پسندیدن

75

4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

623

تعداد پسندیدن

57

3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

803

تعداد پسندیدن

71

1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- کلاس فیزیک - ویژگی های ماده - دبیرستان فرزانگان 1 تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

4744

تعداد پسندیدن

193

مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور
مصطفی آزاده _ آموزش تکنیک های فوق عالی تست زنی عربی کنکور

کنکور عمومی - عربی

احسان کنشلو

احسان کنشلو
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

5

1- قواعد - حال (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - حال (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

645

تعداد پسندیدن

7

7 حال (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7 حال (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

0

11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- قواعد - تمییز (قسمت یازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

2

12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- قواعد - تمییز (قسمت دوازدهم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

213

تعداد پسندیدن

0

1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- قواعد - اعراب گذاری (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

424

تعداد پسندیدن

8