5060 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکوری
مشاوره کنکوری

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی پایه

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

گرامر درس 1 پیش دانشگاهی (قسمت اول)
گرامر درس 1 پیش دانشگاهی (قسمت اول)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

سازمان مدارس معارف اسلامی

سازمان مدارس معارف اسلامی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

کتاب های آزمون بزرگ
آزمون بزرگ گاج
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت چهارم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

11

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

2

دنباله ها
دنباله ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

کاربرد مشتق (قسمت سوم)
کاربرد مشتق (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

574

تعداد پسندیدن

5

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

کاربرد مشتق (قسمت اول)
کاربرد مشتق (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

625

تعداد پسندیدن

2

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : تست مبحث ترجمه فعل امر مضارع و مستقبل (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

کاربرد مشتق (قسمت دوم)
کاربرد مشتق (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

568

تعداد پسندیدن

3

3- ترمودینامیک  (قسمت سوم)
3- ترمودینامیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

1

5- ترمودینامیک  (قسمت پنجم)
5- ترمودینامیک (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

 عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

3

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت اول)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
عربی : نمونه سوالات ترجمه کنکور سراسری سال 94 (قسمت سوم)

کنکور عمومی - عربی

بابک آزادبخت

بابک آزادبخت
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

فصل صفر
فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

4