4943 نتیجه
مدرس های مرتبط
ویدئوهای مرتبط
مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکوری
مشاوره کنکوری

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی پایه

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

گرامر درس 1 پیش دانشگاهی (قسمت اول)
گرامر درس 1 پیش دانشگاهی (قسمت اول)

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

سازمان مدارس معارف اسلامی

سازمان مدارس معارف اسلامی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - برنامه ریزی کنکور

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

عسل های رولدال | مناسب هر سن و سال
آزمون بزرگ گاج
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت چهارم)
از عین تا ی عربی کنکور - ترجمه کامل (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - عربی

حامی وحدت

حامی وحدت
تعداد بازدید

373

تعداد پسندیدن

11

دنباله ها
دنباله ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

کاربرد مشتق (قسمت سوم)
کاربرد مشتق (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

537

تعداد پسندیدن

4

مشاوره کنکور
مشاوره کنکور

مشاوره - روانشناسی - موفقیت

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

کاربرد مشتق (قسمت اول)
کاربرد مشتق (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

573

تعداد پسندیدن

0

کاربرد مشتق (قسمت دوم)
کاربرد مشتق (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

524

تعداد پسندیدن

2

3- ترمودینامیک  (قسمت سوم)
3- ترمودینامیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

1

5- ترمودینامیک  (قسمت پنجم)
5- ترمودینامیک (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر
فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

4

مکانیک : آزمایش پایستگی انرژی مکانیکی توسط پرفسور والترلوین
مکانیک : آزمایش پایستگی انرژی مکانیکی توسط پرفسور والترلوین

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

2

قدر مطلق
قدر مطلق

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

9- ترمودینامیک  (قسمت نهم)
9- ترمودینامیک (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

محاسبات ذهنی
محاسبات ذهنی

دهم تجربی - ریاضی (1)

مجتبی لشینی

مجتبی لشینی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

4

نور : آزمایش جالب معلق ماندن
نور : آزمایش جالب معلق ماندن

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

حـــــد توابع (قسمت اول)
حـــــد توابع (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی - ژنتیک کنکور- محاسبه انواع گامت(دکتر ساناز یوسفی)
زیست شناسی - ژنتیک کنکور- محاسبه انواع گامت(دکتر ساناز یوسفی)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

963

تعداد پسندیدن

21