2- فیزیک - مبحث نور و آینه ها جلسه دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات
329
8 ماه قبل
3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم
3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

409

تعداد پسندیدن

1

1-  فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)
1- فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

1

نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

603

تعداد پسندیدن

7

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

804

تعداد پسندیدن

18

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

557

تعداد پسندیدن

10

2- ریاضی  - مبحث مثلثات - جلسه دوم
2- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

1

تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است
تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - فیزیک

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

384

تعداد پسندیدن

7

تست عدسی و آینه های مقعر و محدب - پرواز کنکوری ها
تست عدسی و آینه های مقعر و محدب - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

1

7 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 7)
7 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 7)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

7

8 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 8)
8 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 8)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

6

2- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه دوم)
2- ویدیو آموزشی انتگرال نا معیین (جلسه دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

2 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث نور هندسی و چشمه گسترده - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت دوم)
2 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث نور هندسی و چشمه گسترده - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت دو ...

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

380

تعداد پسندیدن

12

2 - فیزیک - مبحث شکست نور و عدسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث شکست نور و عدسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت دوم - یادگیری برتر
2 - فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت دوم - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - فیزیک

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

323

تعداد پسندیدن

1

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

529

تعداد پسندیدن

7

2 - ریاضی - مبحث مجموعه ها - استاد شایقان - قسمت دوم - لوح و قلم
2 - ریاضی - مبحث مجموعه ها - استاد شایقان - قسمت دوم - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

447

تعداد پسندیدن

6

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

603

تعداد پسندیدن

14

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

564

تعداد پسندیدن

9

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

450

تعداد پسندیدن

10

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید