فیزیک کنکور- چگالی - چگالی مخلوط - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
34
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل ٣- چگالی آب در ردیا _ گزینه دو
3- زمین - فصل ٣- چگالی آب در ردیا _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی
حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

12-حل مسائل چگالی-(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
12-حل مسائل چگالی-(قسمت چهارم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

638

تعداد پسندیدن

22

10-حل مسائل چگالی-(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
10-حل مسائل چگالی-(قسمت دوم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

938

تعداد پسندیدن

24

11-حل مسائل چگالی-(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
11-حل مسائل چگالی-(قسمت سوم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

673

تعداد پسندیدن

17

9- حل مسائل چگالی-(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
9- حل مسائل چگالی-(قسمت اول)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

1138

تعداد پسندیدن

35

فصل اول : چگالی گازها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : چگالی گازها (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

1جداسازی متغیرها قسمت اول
1جداسازی متغیرها قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

3مسئله اندازه‌گیری
3مسئله اندازه‌گیری

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

4مروری بر آمار و احتمال قسمت اول
4مروری بر آمار و احتمال قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید