فیزیک کنکوری –اصل پایستگی جرم و انرژی –کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
22
یک ماه قبل
مکانیک : آزمایش پایستگی انرژی مکانیکی توسط پرفسور والترلوین
مکانیک : آزمایش پایستگی انرژی مکانیکی توسط پرفسور والترلوین

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

1-مقدمه الکتریسیته ساکن-اصل پایستگی بار-(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1-مقدمه الکتریسیته ساکن-اصل پایستگی بار-(قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

... سوری

... سوری
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

1

2-مقدمه الکتریسیته ساکن-اصل پایستگی بار- (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-مقدمه الکتریسیته ساکن-اصل پایستگی بار- (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

... سوری

... سوری
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی (قسمت نوزدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

514

تعداد پسندیدن

7

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هجدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

7

فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: پایستگی انرژی مکانیکی ( قسمت هفدهم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

360

تعداد پسندیدن

5

مکانیک : آزمایش قانون پایستگی تکانه زاویه ای
مکانیک : آزمایش قانون پایستگی تکانه زاویه ای

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث حركت نوسانی جرم و فنر - لوح قلم
فیزیك - مبحث حركت نوسانی جرم و فنر - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

19- دینامیک  - ترکیب جرم ها (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
19- دینامیک - ترکیب جرم ها (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

277

تعداد پسندیدن

2

20- دینامیک - ترکیب جرم ها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
20- دینامیک - ترکیب جرم ها (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

3

فیزیك - مبحث اصل برهم نهی امواج - لوح قلم
فیزیك - مبحث اصل برهم نهی امواج - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

8- شیمی سوم- فصل اول- قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- شیمی سوم- فصل اول- قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

6

گسسته - مبحث اصل خوش ترتیبی اعداد طبیعی و اصل استقراء - لوح قلم
گسسته - مبحث اصل خوش ترتیبی اعداد طبیعی و اصل استقراء - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید