آزمون آنلاین زیست کنکور

کنکور تجربی - زیست شناسی
573
7 ماه قبل
6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنجم)
5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

527

تعداد پسندیدن

5

7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)
7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

2

3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

1

2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)
8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنجم)
5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

ژنتیک جمعیت : (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1105

تعداد پسندیدن

16

زیست–گردش مواد(قسمت ششم)
زیست–گردش مواد(قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

2

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت  دوم)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1212

تعداد پسندیدن

22

ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

785

تعداد پسندیدن

11

فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دهم : رشد و نمو (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

1

زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
زیست گیاهی : اجزای سلول گیاهی ( قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

وحید وقاریان

وحید وقاریان
تعداد بازدید

879

تعداد پسندیدن

7

آزمون آنلاین زیست کنکور
کنکور تجربی - زیست شناسی

آزمون آنلاین زیست کنکور biomedico.ir/@biomedi

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید