آزمون آنلاین زیست کنکور

کنکور تجربی - زیست شناسی
488
5 ماه قبل
4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)
7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

2

3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

2

2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)
8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنجم)
5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

467

تعداد پسندیدن

5

5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنجم)
5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم:  سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای  (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: سفری در دنیای جانداران - بافت ماهیچه ای (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

6

1- زیست - مبحث ایمنی شناسی - قسمت اول - پرواز
1- زیست - مبحث ایمنی شناسی - قسمت اول - پرواز

کنکور تجربی - زیست شناسی

بهزاد مبعلیان

بهزاد مبعلیان
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

3

4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم
4 - زیست - مبحث دستگاه عصبی و هورمون - استاد مازیار اعتمادزاده - قسمت چهارم

کنکور تجربی - زیست شناسی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

1

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت شانزدهم)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم
11 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت یازدهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

1

گردش مواد : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

543

تعداد پسندیدن

15

آزمون آنلاین زیست کنکور
کنکور تجربی - زیست شناسی

آزمون آنلاین زیست کنکور biomedico.ir/@biomedi

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید