آزمون آنلاین زیست کنکور

کنکور تجربی - زیست شناسی
255
3 ماه قبل
آزمون آنلاین زیست کنکور
آزمون آنلاین زیست کنکور

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسلم مصلی نژاد

مسلم مصلی نژاد
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

آزمون آنلاین زیست کنکور به همراه دی وی دی های حل تست
آزمون آنلاین زیست کنکور به همراه دی وی دی های حل تست

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسلم مصلی نژاد

مسلم مصلی نژاد
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

4

آزمون آنلاین زیست کنکور به همراه دی وی دی های حل تست
آزمون آنلاین زیست کنکور به همراه دی وی دی های حل تست

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسلم مصلی نژاد

مسلم مصلی نژاد
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

2

آزمون آنلاین زیست کنکور به همراه دی وی دی های حل تست
آزمون آنلاین زیست کنکور به همراه دی وی دی های حل تست

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسلم مصلی نژاد

مسلم مصلی نژاد
تعداد بازدید

432

تعداد پسندیدن

6

6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنچم)
5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنچم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

2

7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)
7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

400

تعداد پسندیدن

5

8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)
8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنچم)
5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنچم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم
10 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت دهم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم
5 - زیست - مبحث ژنتیک جمعیت - استاد غیاثی - قسمت پنجم

کنکور تجربی - زیست شناسی

سروش رفیعی

سروش رفیعی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

آزمون آنلاین زیست کنکور
کنکور تجربی - زیست شناسی

آزمون آنلاین زیست کنکور biomedico.ir/@biomedi

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید