2- روش های جمع بندی دروس در نیم سال اول (قسمت دوم ) - گزینه 2

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال
211
4 ماه قبل
2- مشاوره آمادگی آزمون نیمسال اول. گزینه 2 (قسمت دوم)
2- مشاوره آمادگی آزمون نیمسال اول. گزینه 2 (قسمت دوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

2- معرفی - روش مطالعه ( قسمت دوم )
تگ دکتر آی کیو
2- معرفی - روش مطالعه ( قسمت دوم )

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی نظیف

علی نظیف
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

7

1- مشاوره.آمادگی آزمون نیمسال اول. گزینه 2 (قسمت اول)
1- مشاوره.آمادگی آزمون نیمسال اول. گزینه 2 (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

1

3- مشاوره آمادگی آزمون نیمسال اول. گزینه 2 (قسمت سوم)
3- مشاوره آمادگی آزمون نیمسال اول. گزینه 2 (قسمت سوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

49- مشاوره. چرادرنوروز درس میخوانیم. گزینه 2 (قسمت اول)
49- مشاوره. چرادرنوروز درس میخوانیم. گزینه 2 (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

محمد قادری

محمد قادری
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

بسته آموزشی مشاوره ای گام اول94 گزینه ی دو (اهمیت تابستان در موفقیت) (قسمت دوم)
بسته آموزشی مشاوره ای گام اول94 گزینه ی دو (اهمیت تابستان در موفقیت) (قسمت دوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

اصغر نامداری

اصغر نامداری
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

2.روش مطالعه در عید( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2.روش مطالعه در عید( قسمت دوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی نظیف

علی نظیف
تعداد بازدید

390

تعداد پسندیدن

6

1.روش مطالعه در عید (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1.روش مطالعه در عید (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی نظیف

علی نظیف
تعداد بازدید

489

تعداد پسندیدن

13

2-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت دوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

استاد همتیار

استاد همتیار
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

5

10- مشاوره.مدیریت زمان.گزینه 2 (قسمت اول)
10- مشاوره.مدیریت زمان.گزینه 2 (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

بسته آموزشی مشاوره ای گام اول94 گزینه ی دو (چرا باید در تابستان درس بخوانیم؟) (قسمت چهارم)
بسته آموزشی مشاوره ای گام اول94 گزینه ی دو (چرا باید در تابستان درس بخوانیم؟) (قسمت چهارم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

اصغر نامداری

اصغر نامداری
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

2- اصول صحیح برنامه ریزی ویژه تابستان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- اصول صحیح برنامه ریزی ویژه تابستان (قسمت دوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

استاد همتیار

استاد همتیار
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

10

1- ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

استاد همتیار

استاد همتیار
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

5

2- اهداف محدوده بندی آزمون های آزمایشی (قسمت دوم) - آزمون 5 به 6 - گزینه 2
2- اهداف محدوده بندی آزمون های آزمایشی (قسمت دوم) - آزمون 5 به 6 - گزینه 2

مشاوره - استراتژی مطالعاتی دروس کنکور

کریم اصغری

کریم اصغری
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

0

بسته آموزشی مشاوره ای گام اول94 گزینه ی دو (قسمت اول)
بسته آموزشی مشاوره ای گام اول94 گزینه ی دو (قسمت اول)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

اصغر نامداری

اصغر نامداری
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

1-اهداف محدوده بندی آزمون های آزمایشی (قسمت اول) - آزمون 5 به 6 - گزینه 2
1-اهداف محدوده بندی آزمون های آزمایشی (قسمت اول) - آزمون 5 به 6 - گزینه 2

مشاوره - استراتژی مطالعاتی دروس کنکور

کریم اصغری

کریم اصغری
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

0

3-روش مطالعه در عید( قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-روش مطالعه در عید( قسمت سوم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

علی نظیف

علی نظیف
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

7

5-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت پنچم)
تگ دکتر آی کیو
5-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت پنچم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

استاد همتیار

استاد همتیار
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

5

8-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت هشتم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

استاد همتیار

استاد همتیار
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

4

4-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4-ویژه برنامه نوروز توزیع سوالات در کنکور سراسری (قسمت چهارم)

مشاوره - روش مطالعه در ایام مختلف سال

استاد همتیار

استاد همتیار
تعداد بازدید

259

تعداد پسندیدن

4

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید