فیزیک کنکوری –نمودارهای سقوط آزاد–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
157
5 ماه قبل
فیزیک کنکور- دینامیک-نمودارهای تکا - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- دینامیک-نمودارهای تکا - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

1

فیزیک کنکور- سقوط آزاد - ارتفاع اوج و زمان اوج - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- سقوط آزاد - ارتفاع اوج و زمان اوج - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- نمودارهای حرکت - نمودار شتاب - زمان - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- نمودارهای حرکت - نمودار شتاب - زمان - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها
تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

سقوط آزاد و حرکت پرتابی - پرواز کنکوری ها
سقوط آزاد و حرکت پرتابی - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

مبحث حرکت بخش سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها
مبحث حرکت بخش سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها
تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

15-مثال از سقوط آزاد
15-مثال از سقوط آزاد

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

307

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

340

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

461

تعداد پسندیدن

5

1 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت اول - لوح قلم
1 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

1

تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم
تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم

کنکور ریاضی - فیزیک

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت دوم - لوح قلم
2 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

378

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

350

تعداد پسندیدن

11

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

536

تعداد پسندیدن

13

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

349

تعداد پسندیدن

5

فیزیک کنکور- دینامیک - نیروی کش - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- دینامیک - نیروی کش - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- تعیین فاز اولیه - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- تعیین فاز اولیه - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

4

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید