فیزیک کنکور- چگالی - حفره - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
24
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

3- زمین - فصل ٣- چگالی آب در ردیا _ گزینه دو
3- زمین - فصل ٣- چگالی آب در ردیا _ گزینه دو

کنکور تجربی - علوم زمین

mohammad A2

mohammad A2
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی
حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

12-حل مسائل چگالی-(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
12-حل مسائل چگالی-(قسمت چهارم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

638

تعداد پسندیدن

22

10-حل مسائل چگالی-(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
10-حل مسائل چگالی-(قسمت دوم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

938

تعداد پسندیدن

24

11-حل مسائل چگالی-(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
11-حل مسائل چگالی-(قسمت سوم)

هفتم - علوم تجربی

محمد یاوری

محمد یاوری
تعداد بازدید

673

تعداد پسندیدن

17

1جداسازی متغیرها قسمت اول
1جداسازی متغیرها قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

3مسئله اندازه‌گیری
3مسئله اندازه‌گیری

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

4مروری بر آمار و احتمال قسمت اول
4مروری بر آمار و احتمال قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

2جداسازی متغیرها قسمت دوم
2جداسازی متغیرها قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

11عملگرها در مکانیک کوانتومی
11عملگرها در مکانیک کوانتومی

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

12اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
12اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

5مروری بر آمار و احتمال قسمت دوم
5مروری بر آمار و احتمال قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

8حفظ اندازه تابع موج توسط معادله شرودینگر
8حفظ اندازه تابع موج توسط معادله شرودینگر

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

3جداسازی متغیرها قسمت سوم
3جداسازی متغیرها قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

10اثبات رابطه سرعت متوسط
10اثبات رابطه سرعت متوسط

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

2

9مکان و سرعت متوسط
9مکان و سرعت متوسط

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

1

2جداسازی متغیرها قسمت دوم
2جداسازی متغیرها قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید