18- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه
324
4 ماه قبل
17- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
17- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

5

18- شیمی پیش-  فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

7

18- شیمی دوم فصل اول آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- شیمی دوم فصل اول آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

2

1- شیمی سوم -فصل اول- واکنش های شیمیایی  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- شیمی سوم -فصل اول- واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

628

تعداد پسندیدن

26

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

2

9- شیمی پیش- فصل اول - تست واکنش تجزیه  (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی پیش- فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

5

12- شیمی پیش- فصل اول-تست واکنش تجزیه  (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- شیمی پیش- فصل اول-تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

496

تعداد پسندیدن

6

3- شیمی سوم- فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- شیمی سوم- فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

320

تعداد پسندیدن

7

43- شیمی سوم - فصل اول - غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
43- شیمی سوم - فصل اول - غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

0

33- شیمی سوم -فصل اول- استوکیومتری واکنش (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33- شیمی سوم -فصل اول- استوکیومتری واکنش (قسمت سی و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

414

تعداد پسندیدن

9

23- شیمی سوم -فصل اول-شناسایی یون (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
23- شیمی سوم -فصل اول-شناسایی یون (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

11- شیمی سوم- فصل اول- موازنه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- شیمی سوم- فصل اول- موازنه (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

602

تعداد پسندیدن

16

9- شیمی سوم- فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی سوم- فصل اول-شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

2

05- شیمی سوم - فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
05- شیمی سوم - فصل اول - اسید ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

4

25- شیمی سوم- فصل اول- استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25- شیمی سوم- فصل اول- استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

362

تعداد پسندیدن

6

40- شیمی سوم - فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
40- شیمی سوم - فصل اول - درصد خلوص (قسمت چهلم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

233

تعداد پسندیدن

5

12- شیمی سوم -فصل  اول-موازنه بار (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- شیمی سوم -فصل اول-موازنه بار (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

9

44- شیمی سوم - فصل اول- مثال  (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
44- شیمی سوم - فصل اول- مثال (قسمت چهل و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

1

8- شیمی سوم- فصل اول- قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- شیمی سوم- فصل اول- قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

6

18- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
در بخش قبلی در مورد واکنش های تجزیه صحبت شد. استاد نصراللهی در این فیلم آموزشی در ادامه ی بررسی مهم ترین واکنش های تجزیه به بررسی باقی این واکنش ها می پردازند و نکات مهم مرتبط با هر یک از واکنش ها را در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و امتحانات نهایی قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید