فصل اول : تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه
599
9 ماه قبل
بخش اول : استوکیومتری (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : استوکیومتری (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

2

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

576

تعداد پسندیدن

6

 فصل اول : تست واکنش تجزیه  (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

6

بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم :آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها  (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

351

تعداد پسندیدن

7

فصل دوم : قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

بخش دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

5

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

953

تعداد پسندیدن

16

بخش اول : استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

3

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

363

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1037

تعداد پسندیدن

10

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : تجزیه (قسمت هجدهم)
سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
در بخش قبلی در مورد واکنش های تجزیه صحبت شد. استاد نصراللهی در این فیلم آموزشی در ادامه ی بررسی مهم ترین واکنش های تجزیه به بررسی باقی این واکنش ها می پردازند و نکات مهم مرتبط با هر یک از واکنش ها را در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و امتحانات نهایی قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید