3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم

کنکور ریاضی - فیزیک
381
7 ماه قبل
2- فیزیک - مبحث نور و آینه ها جلسه دوم
2- فیزیک - مبحث نور و آینه ها جلسه دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

2

1-  فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)
1- فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

1

نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

558

تعداد پسندیدن

6

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

740

تعداد پسندیدن

17

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

521

تعداد پسندیدن

9

تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است
تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - فیزیک

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

7

3 - فیزیک - مبحث شکست نور و عدسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث شکست نور و عدسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

3-  فیزیک - مبحث نور - قسمت  سوم - برنامه اوج یادگیری
3- فیزیک - مبحث نور - قسمت سوم - برنامه اوج یادگیری

کنکور ریاضی - فیزیک

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

2

تست عدسی و آینه های مقعر و محدب - پرواز کنکوری ها
تست عدسی و آینه های مقعر و محدب - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

1

7 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 7)
7 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 7)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

6

8 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 8)
8 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 8)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

6

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

593

تعداد پسندیدن

7

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

8

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

554

تعداد پسندیدن

13

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

516

تعداد پسندیدن

8

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

414

تعداد پسندیدن

5

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

421

تعداد پسندیدن

8

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

0

شکست نور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

366

تعداد پسندیدن

3

3- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه سوم
3- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه سوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید