فیزیک: مقدمه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک
247
6 ماه قبل
 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

284

تعداد پسندیدن

6

ریاضی نهم : مقدمه (قسمت اول)
ریاضی نهم : مقدمه (قسمت اول)

نهم - ریاضی

مهدی مفیدی احمدی

مهدی مفیدی احمدی
تعداد بازدید

376

تعداد پسندیدن

2

 مقدمه آمار  و بخشی از جدول (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مقدمه آمار و بخشی از جدول (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم
هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

درس اول : مقدمه  Vocabulary & Dictation (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : مقدمه Vocabulary & Dictation (قسمت اول)

هفتم - انگلیسی

مریم غیاثوند

مریم غیاثوند
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

8

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

434

تعداد پسندیدن

7

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

6

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

5

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

305

تعداد پسندیدن

7

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

5

مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

303

تعداد پسندیدن

5

مقدمه و بخشی از جدول  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مقدمه و بخشی از جدول (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

2

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

296

تعداد پسندیدن

3

 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

7

مقدمه و معرفی درس
تگ دکتر آی کیو
مقدمه و معرفی درس

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

2

درس اول : مقدمه Numbers/.../photo Dictionary (‌قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : مقدمه Numbers/.../photo Dictionary (‌قسمت سوم)

هفتم - انگلیسی

مریم غیاثوند

مریم غیاثوند
تعداد بازدید

569

تعداد پسندیدن

6

درس اول : مقدمه New words/Letters/Numbers  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس اول : مقدمه New words/Letters/Numbers (قسمت دوم)

هفتم - انگلیسی

مریم غیاثوند

مریم غیاثوند
تعداد بازدید

442

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم : مقدمه : روش تدریس
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : مقدمه : روش تدریس

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : سینماتیک  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سینماتیک (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

11

فیزیک: مقدمه (قسمت اول)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی Dr.IQ
فیزیک و آزمایشگاه کنکوری با استاد عباس فتوحی، به مقدمات فیزیک می پردازیم، اندازه گیری و بردار ها را توضیح می دهیم و سپس سینماتیک را مطرح می کنیم.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید