فیزیک: مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک
109
3 ماه قبل
 مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

5

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

1

4جداسازی متغیرها قسمت چهارم
4جداسازی متغیرها قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت چهارم)
فیزیک : صوت (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حرکت شناسی (قسمت چهارم)
حرکت شناسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مینا حسینی

مینا حسینی
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

3

میدان مغناطیسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

1

4-سقوط آزاد (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4-سقوط آزاد (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

4- گرما (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- گرما (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

325

تعداد پسندیدن

3

هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم
هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : صوت (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : صوت (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

2

4- خازن ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- خازن ها (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

649

تعداد پسندیدن

9

4- فیزیک اتمی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- فیزیک اتمی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

385

تعداد پسندیدن

4

مغناطیس و القا (قسمت چهارم)
مغناطیس و القا (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

2

4- حرکت نوسانی (قسمت چهارم)
4- حرکت نوسانی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

حل تست موج (قسمت چهارم)
حل تست موج (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : شکست نور (قسمت چهارم)
فیزیک : شکست نور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

حل تست نوسان (قسمت چهارم)
حل تست نوسان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

4 - الکتریسیته ساکن(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4 - الکتریسیته ساکن(قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

5

4- حرکت شناسی (قسمت چهارم)
4- حرکت شناسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فیزیک: مقدمه (قسمت چهارم)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی Dr.IQ
فیزیک و آزمایشگاه کنکوری با استاد عباس فتوحی، به مقدمات فیزیک می پردازیم، در ادامه مقدمه توضیحات مربوط به فصل های بعدی مغناطیس را توضیح می دهیم سپس فیزیک هسته ای را مطرح می کنیم.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید