فیزیک کنکور- محاسبه کشش طناب جر - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
24
یک ماه قبل
تشکیل امواج ایستاده در طناب
تشکیل امواج ایستاده در طناب

کنکور ریاضی - فیزیک

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

5

نوسان و موج : امواج ایستاده در طناب
نوسان و موج : امواج ایستاده در طناب

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث کشش سطحی - استاد مصلایی - پژوهندگان
فیزیک - مبحث کشش سطحی - استاد مصلایی - پژوهندگان

کنکور ریاضی - فیزیک

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

10- دینامیک - نیروی کشش نخ  (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- دینامیک - نیروی کشش نخ (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

347

تعداد پسندیدن

6

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

383

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

2

2 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه نیروی خودالقایی - قسمت دوم - گزینه دو
2 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه نیروی خودالقایی - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه نیروی خودالقایی - قسمت سوم - گزینه دو
3 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه نیروی خودالقایی - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه نیروی خودالقایی - قسمت  اول - گزینه دو
1 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه نیروی خودالقایی - قسمت اول - گزینه دو

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه جریان القایی با استفاده از قانون لنز - قسمت اول - گزینه دو
1 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه جریان القایی با استفاده از قانون لنز - قسمت اول - ...

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه جریان القایی با استفاده از قانون لنز - قسمت دوم - گزینه دو
2 - فیزیک سوم - فصل چهارم - مبحث محاسبه جریان القایی با استفاده از قانون لنز - قسمت دوم - ...

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

جبر و ریاضیات گسسته - مفهوم ب.م.م و نحوه محاسبه آن
جبر و ریاضیات گسسته - مفهوم ب.م.م و نحوه محاسبه آن

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

هندسه تحلیلی کنکور-محاسبه سریع دترمینان چند ماتریس خاص
هندسه تحلیلی کنکور-محاسبه سریع دترمینان چند ماتریس خاص

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

هندسه تحلیلی کنکور-محاسبه دترمینان ماتریس های 3×3
هندسه تحلیلی کنکور-محاسبه دترمینان ماتریس های 3×3

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

3

حسابان - محاسبه حد
حسابان - محاسبه حد

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

1جداسازی متغیرها قسمت اول
1جداسازی متغیرها قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید