94
یک ماه قبل
گراف منتظم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

305

تعداد پسندیدن

5

گراف منتظم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف منتظم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

456

تعداد پسندیدن

6

1 - گسسته - مبحث گراف منتظم - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث گراف منتظم - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

1

3 - گسسته - مبحث  گراف منتظم - قسمت سوم - لوح قلم
3 - گسسته - مبحث گراف منتظم - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

2 - گسسته - مبحث گراف منتظم - قسمت دوم - لوح قلم
2 - گسسته - مبحث گراف منتظم - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

گراف کامل
گراف کامل

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

گراف همبند
گراف همبند

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

آشنایی با گراف
آشنایی با گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

قضیه اساسی گراف
قضیه اساسی گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

قضیه اساسی نظریه گراف
قضیه اساسی نظریه گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

مسیر در گراف
مسیر در گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

گراف اویلری و همیلتونی
گراف اویلری و همیلتونی

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

دور در گراف
دور در گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

ماتریس متناظر گراف
ماتریس متناظر گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)
معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

گراف مشاغل و بازه ها
گراف مشاغل و بازه ها

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

2

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

2

گراف: گراف بازه ها (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

0

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

331

تعداد پسندیدن

7

گراف منتظم
کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

معرفی گرافهای منتظم و بررسی ویژگیهای آن

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید