فیزیک کنکور- سقوط آزاد - ارتفاع اوج و زمان اوج - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
64
یک ماه قبل
1- سقوط آزاد (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سقوط آزاد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

390

تعداد پسندیدن

11

5- سقوط آزاد (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- سقوط آزاد (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

5

تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم
تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم

کنکور ریاضی - فیزیک

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

15-مثال از سقوط آزاد
15-مثال از سقوط آزاد

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

0

12- حل تست های سقوط آزاد (دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- حل تست های سقوط آزاد (دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

2

14- حل تست های سقوط آزاد (چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- حل تست های سقوط آزاد (چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

5

1 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت اول - لوح قلم
1 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

2 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت دوم - لوح قلم
2 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

9- حل تست های سقوط آزاد (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- حل تست های سقوط آزاد (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

4

8- حل تست های سقوط آزاد (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- حل تست های سقوط آزاد (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

3

10- حل تست های سقوط آزاد (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- حل تست های سقوط آزاد (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

2

13- حل تست های سقوط آزاد (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- حل تست های سقوط آزاد (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

2

7- حل تست های سقوط آزاد (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- حل تست های سقوط آزاد (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

4

11- حل تست های سقوط آزاد (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- حل تست های سقوط آزاد (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

2

6-سقوط آزاد (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6-سقوط آزاد (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

3

2-سقوط آزاد (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2-سقوط آزاد (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

10

4-سقوط آزاد (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4-سقوط آزاد (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

2

3-سقوط آزاد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-سقوط آزاد (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

5

مکانیک : آزمایش میمون و شکارچی ( زدن هدف در حال سقوط)
مکانیک : آزمایش میمون و شکارچی ( زدن هدف در حال سقوط)

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

مکانیک : سقوط سکه و پَر در خلاء
مکانیک : سقوط سکه و پَر در خلاء

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید