معرفی مباحث (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات
353
9 ماه قبل
مباحث تخصصی فصل صفر(قسمت سوم)
مباحث تخصصی فصل صفر(قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

1

معرفی مباحث
تگ دکتر آی کیو
معرفی مباحث

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا چاووشی

علیرضا چاووشی
تعداد بازدید

1018

تعداد پسندیدن

12

مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهار
مباحث تخصصی فصل صفر (قسمت چهار

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

مباحث تخصصی فصل صفر
مباحث تخصصی فصل صفر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

2

مباحث تخصصی فصل صفر(دوم)
مباحث تخصصی فصل صفر(دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علی محمدی

علی محمدی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دوم دبیرستان : معرفی چند تابع خاص  (قسمت شانزدهم)
ریاضی دوم دبیرستان : معرفی چند تابع خاص (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهدی مفیدی احمدی

مهدی مفیدی احمدی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)
معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

 معرفی کتاب (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
معرفی کتاب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

850

تعداد پسندیدن

14

معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2313

تعداد پسندیدن

66

فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث معرفی فضای سه بعدی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

4

8- قواعد - مباحث فعل ها (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- قواعد - مباحث فعل ها (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - عربی

علیرضا ممتاز

علیرضا ممتاز
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

341

تعداد پسندیدن

6

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

303

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

338

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

3

دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
دوم دبیرستان : فصل ششم : جمع بندی مباحث دما و گرما (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید