تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی
379
7 ماه قبل
حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

تست کنکور سراسری ریاضی-حدوپیوستگی
تست کنکور سراسری ریاضی-حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

607

تعداد پسندیدن

9

تست دمای تعادل - سراسری ۹۰ - پرواز کنکوری ها
تست دمای تعادل - سراسری ۹۰ - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو
حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

تست دماگازها - سراسری تجربی ۹۳ - پرواز کنکوری ها
تست دماگازها - سراسری تجربی ۹۳ - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

زیست شناسی - تست الکترو کاردو گرام( سراسری ۹۱) - پرواز کنکوری ها
زیست شناسی - تست الکترو کاردو گرام( سراسری ۹۱) - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - زیست شناسی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

درس زیست - تست چرخه تولید مثل (سراسری ۹۳) - پرواز کنکوری ها
درس زیست - تست چرخه تولید مثل (سراسری ۹۳) - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - زیست شناسی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

2

تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است
تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - فیزیک

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

3

ریاضی – تست عمود مشترک دو خط (سراسری 88)– پرواز کنکوری ها
ریاضی – تست عمود مشترک دو خط (سراسری 88)– پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

عربی – تست سراسری 93- پرواز کنکوری ها
عربی – تست سراسری 93- پرواز کنکوری ها

کنکور عمومی - عربی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

نامعادله: حل تست استاد منجذبی
نامعادله: حل تست استاد منجذبی

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس حمید رضا منجذبی

مهندس حمید رضا  منجذبی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

2

ریاضی –سوال 133 کنکور سراسری تجربی
ریاضی –سوال 133 کنکور سراسری تجربی

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

سوال132 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)
سوال132 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)
سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

ریاضی- سوال 132 سراسری تجربی 94
ریاضی- سوال 132 سراسری تجربی 94

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - سوال 142 سراسری تجربی 94
ریاضی - سوال 142 سراسری تجربی 94

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

ریاضی –سوال 126 کنکور سراسری تجربی94
ریاضی –سوال 126 کنکور سراسری تجربی94

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)
سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)
سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

1

تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی
کنکور تجربی - ریاضی

حدوپیوستگی

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید