تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی
425
8 ماه قبل
حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

1

تست کنکور سراسری ریاضی-حدوپیوستگی
تست کنکور سراسری ریاضی-حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

657

تعداد پسندیدن

9

تست دمای تعادل - سراسری ۹۰ - پرواز کنکوری ها
تست دمای تعادل - سراسری ۹۰ - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو
حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

تست دماگازها - سراسری تجربی ۹۳ - پرواز کنکوری ها
تست دماگازها - سراسری تجربی ۹۳ - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

زیست شناسی - تست الکترو کاردو گرام( سراسری ۹۱) - پرواز کنکوری ها
زیست شناسی - تست الکترو کاردو گرام( سراسری ۹۱) - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - زیست شناسی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

درس زیست - تست چرخه تولید مثل (سراسری ۹۳) - پرواز کنکوری ها
درس زیست - تست چرخه تولید مثل (سراسری ۹۳) - پرواز کنکوری ها

کنکور تجربی - زیست شناسی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

2

تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است
تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - فیزیک

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

7

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
حل تست کنکور سراسری 94 و 95 مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

عباس رحیمی

عباس رحیمی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – تست عمود مشترک دو خط (سراسری 88)– پرواز کنکوری ها
ریاضی – تست عمود مشترک دو خط (سراسری 88)– پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

عربی – تست سراسری 93- پرواز کنکوری ها
عربی – تست سراسری 93- پرواز کنکوری ها

کنکور عمومی - عربی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

عربی –تست تجربی سراسری 93- پرواز کنکوری ها
عربی –تست تجربی سراسری 93- پرواز کنکوری ها

کنکور عمومی - عربی

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی
کنکور تجربی - ریاضی

حدوپیوستگی

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید