تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی
328
5 ماه قبل
حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو
حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

1

ریاضی –سوال 133 کنکور سراسری تجربی
ریاضی –سوال 133 کنکور سراسری تجربی

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

سوال132 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)
سوال132 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)
سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی- سوال 132 سراسری تجربی 94
ریاضی- سوال 132 سراسری تجربی 94

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - سوال 142 سراسری تجربی 94
ریاضی - سوال 142 سراسری تجربی 94

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

ریاضی –سوال 126 کنکور سراسری تجربی94
ریاضی –سوال 126 کنکور سراسری تجربی94

کنکور تجربی - ریاضی

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)
سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)
سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )
سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)
سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

فیزیک –سوال 156 کنکور سراسری ریاضی95
فیزیک –سوال 156 کنکور سراسری ریاضی95

کنکور ریاضی - فیزیک

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری ریاضی 92 (مبحث حد)
سوال سراسری ریاضی 92 (مبحث حد)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری ریاضی خارج 94 (آنالیز ترکیبی)
سوال سراسری ریاضی خارج 94 (آنالیز ترکیبی)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری ریاضی داخل 94 (مبحث پیوستگی)
سوال سراسری ریاضی داخل 94 (مبحث پیوستگی)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

ریاضی –سوال 220 کنکور سراسری ریاضی95
ریاضی –سوال 220 کنکور سراسری ریاضی95

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

سوال سراسری ریاضی داخل 94 (آنالیز ترکیبی)
سوال سراسری ریاضی داخل 94 (آنالیز ترکیبی)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

فیزیک –سوال 220 کنکور سراسری ریاضی95
فیزیک –سوال 220 کنکور سراسری ریاضی95

کنکور ریاضی - فیزیک

مهندس دربندی

مهندس دربندی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی
کنکور تجربی - ریاضی

حدوپیوستگی

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید