تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی
266
3 ماه قبل
تست کنکور سراسری ریاضی-حدوپیوستگی
تست کنکور سراسری ریاضی-حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

333

تعداد پسندیدن

6

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

423

تعداد پسندیدن

5

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

8

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

0

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

3

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

10

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

حدوپیوستگی
حدوپیوستگی

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو
حل تست شیمی - بررسی تست های آزمون سراسری خارج از کشور سال 94 - گزینه دو

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان  ( قسمت پنجم)
5-حل تست ریاضی تجربی کنکور سراسری- کارنامه 20 - 26 آبان ( قسمت پنجم)

کنکور تجربی - ریاضی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

شیوه مطالعه شیمی و اهمیت آن در کنکور سراسری
شیوه مطالعه شیمی و اهمیت آن در کنکور سراسری

کنکور تجربی - شیمی

عطا بوذرجمهر

عطا بوذرجمهر
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان  (قسمت سوم)
3-حل تست کنکور سراسری دین و زندگی- کارنامه 20- 26 آبان (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

عربی عمومی : سوال اول کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج
تگ دکتر آی کیو
عربی عمومی : سوال اول کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی

امیر ناصر اسماعیلی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

عربی عمومی : سوال دوم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج
تگ دکتر آی کیو
عربی عمومی : سوال دوم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی

امیر ناصر اسماعیلی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

عربی عمومی : سوال سوم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج
تگ دکتر آی کیو
عربی عمومی : سوال سوم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی

امیر ناصر اسماعیلی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

عربی عمومی : سوال چهارم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج
تگ دکتر آی کیو
عربی عمومی : سوال چهارم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی

امیر ناصر اسماعیلی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

عربی عمومی : سوال پنجم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج
تگ دکتر آی کیو
عربی عمومی : سوال پنجم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی

امیر ناصر اسماعیلی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

عربی عمومی : سوال ششم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج
تگ دکتر آی کیو
عربی عمومی : سوال ششم کنکور سراسری هنر 94 –کتاب خط ویژه گاج

کنکور عمومی - عربی

امیر ناصر اسماعیلی

امیر ناصر اسماعیلی
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

تست کنکور سراسری _حدوپیوستگی
کنکور تجربی - ریاضی

حدوپیوستگی

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید