مثلثات : دوره تناوب (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات
40
4 ماه قبل
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : معادلات مثلثاتی (قسمت بیست و سه)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : معادلات مثلثاتی (قسمت بیست و سه)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : معکوس مثلثاتی(قسمت بیست و شش)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : معکوس مثلثاتی(قسمت بیست و شش)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : معادلات مثلثاتی(قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : معادلات مثلثاتی(قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : توابع معکوس مثلثاتی(قسمت بیست و پنج)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : توابع معکوس مثلثاتی(قسمت بیست و پنج)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

مثلثات : آموزش روابط جمع به ضرب و بالعکس (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : آموزش روابط جمع به ضرب و بالعکس (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

1

مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات : روابط مجموع و تفاضل دو کمان(قسمت بیست و یک)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم
8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

پیوستگی جزء صحیح (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
پیوستگی جزء صحیح (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست و هشتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست و هشتم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

564

تعداد پسندیدن

1

فصل اول.: دنباله ها  (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول.: دنباله ها (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

حسابان - تناوب  سوم ریاضی
حسابان - تناوب سوم ریاضی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

1- ریاضی -  مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری
1- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری
3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری
2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت
2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت

کنکور تجربی - فیزیک

محمد علوی

محمد علوی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

3

1 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت اول - یادگیری برتر
1 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت اول - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

350

تعداد پسندیدن

5

2 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت دوم - یادگیری برتر
2 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت دوم - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

249

تعداد پسندیدن

2

3 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی  - قسمت سوم - یادگیری برتر
3 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت سوم - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید