مثلثات : دوره تناوب (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات
93
6 ماه قبل
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت هشتم)
مثلثات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت پنجم)
مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت ششم)
مثلثات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت هفتم)
مثلثات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

حسابان - تناوب  سوم ریاضی
حسابان - تناوب سوم ریاضی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

1

8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم
8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دوم دبیرستان : کاربردهای مثلثات (قسمت سی و چهارم)
ریاضی دوم دبیرستان : کاربردهای مثلثات (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهدی مفیدی احمدی

مهدی مفیدی احمدی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت
2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت

کنکور تجربی - فیزیک

محمد علوی

محمد علوی
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

3

2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری
2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

2

1- ریاضی -  مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری
1- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری
3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دوم دبیرستان : لگاریتم (قسمت بیست و هشتم)
ریاضی دوم دبیرستان : لگاریتم (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهدی مفیدی احمدی

مهدی مفیدی احمدی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید