مثلثات : دوره تناوب (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات
66
5 ماه قبل
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

1

8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم
8- ریاضی - مبحث مثلثات - جلسه هشتم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

حسابان - تناوب  سوم ریاضی
حسابان - تناوب سوم ریاضی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

ریاضی دوم دبیرستان : کاربردهای مثلثات (قسمت سی و چهارم)
ریاضی دوم دبیرستان : کاربردهای مثلثات (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهدی مفیدی احمدی

مهدی مفیدی احمدی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت
2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت

کنکور تجربی - فیزیک

محمد علوی

محمد علوی
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

3

ریاضی دوم دبیرستان : لگاریتم (قسمت بیست و هشتم)
ریاضی دوم دبیرستان : لگاریتم (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

مهدی مفیدی احمدی

مهدی مفیدی احمدی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

فصل اول.: دنباله ها  (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول.: دنباله ها (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

ریاضی صنف 1 تا 12 افغانستان (قسمت بیست و هشتم)
ریاضی صنف 1 تا 12 افغانستان (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فرید احمد شمس

فرید احمد شمس
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست و هشتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل صفر دیفرانسیل- جز صحیح ( قسمت بیست و هشتم )

کنکور ریاضی - ریاضیات

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

583

تعداد پسندیدن

1

28- ریاضی تجربی – مبحث کابرد مثلثات (قسمت بیست و هشتم)
28- ریاضی تجربی – مبحث کابرد مثلثات (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی -  مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری
1- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت اول - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری
3- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت سوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری
2- ریاضی - مبحث هندسه و مثلثات - قسمت دوم - برنامه اوج یاد گیری

کنکور ریاضی - ریاضیات

keyone nami

keyone nami
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

ریاضی صنف 1 تا 12 افغانستان (قسمت دویست و بیست و هشتم)
ریاضی صنف 1 تا 12 افغانستان (قسمت دویست و بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فرید احمد شمس

فرید احمد شمس
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

ریاضی صنف 1 تا 12 افغانستان (قسمت صد و بیست و هشتم)
ریاضی صنف 1 تا 12 افغانستان (قسمت صد و بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

فرید احمد شمس

فرید احمد شمس
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

3 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی  - قسمت سوم - یادگیری برتر
3 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت سوم - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

3

1 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت اول - یادگیری برتر
1 - ریاضی - مبحث مثلثات - استاد مسعودی - قسمت اول - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

413

تعداد پسندیدن

5

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید