فیزیک: مقدمه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک
147
3 ماه قبل
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

4

هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم
هندسه - مبحث مقدمه و یادآوری - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

3- فیزیک سوم - الکتریسیته ساکن - قسمت سوم
3- فیزیک سوم - الکتریسیته ساکن - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت سوم)
فیزیک : صوت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

حرکت شناسی (قسمت سوم)
حرکت شناسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مینا حسینی

مینا حسینی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

3

3جداسازی متغیرها قسمت سوم
3جداسازی متغیرها قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

3-سقوط آزاد (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3-سقوط آزاد (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

5

3- گرما (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- گرما (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

3

میدان مغناطیسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

3

شکست نور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

3

3- فیزیک اتمی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- فیزیک اتمی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

500

تعداد پسندیدن

3

فیزیک : الکتریسیته ساکن (قسمت سوم)
فیزیک : الکتریسیته ساکن (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی یحیوی

مهدی یحیوی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

3 - الکتریسیته ساکن(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3 - الکتریسیته ساکن(قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

5

حل تست موج (قسمت سوم)
حل تست موج (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

مغناطیس و القا (قسمت سوم)
مغناطیس و القا (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

1

فیزیک : شکست نور (قسمت سوم)
فیزیک : شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

3- حرکت شناسی (قسمت سوم)
3- حرکت شناسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

3-  خازن ها  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- خازن ها (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

4

فیزیک: مقدمه (قسمت سوم)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی Dr.IQ
فیزیک و آزمایشگاه کنکوری با استاد عباس فتوحی، به مقدمات فیزیک می پردازیم، در ادامه مقدمه توضیحات مربوط به فصل های بعدی از موج: موج های مکانیکی، صوت، موج های الکترومغناطیسی سپس فصل بعدی گرما را توضیح می دهیم زیر مجموعه های آن ویژگی های ماده و فشار، دما و گرما ترمودینامیک، سپس الکتریسیته: الکتریسیته جاری و مغناطیس را مطرح می کنیم.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید