معرفی کتاب (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی
1071
9 ماه قبل
 درس هشتم : آیات و مفاهیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس هشتم : آیات و مفاهیم (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

504

تعداد پسندیدن

4

درس دوازدهم : عفاف و عزتمندی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس دوازدهم : عفاف و عزتمندی (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

303

تعداد پسندیدن

4

درس پانزدهم : خمس و زکات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس پانزدهم : خمس و زکات (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

354

تعداد پسندیدن

4

پاسخ نامه تشریحی ازمون دین و زندگی قسمت اول
پاسخ نامه تشریحی ازمون دین و زندگی قسمت اول

کنکور عمومی - دین و زندگی

اصغر نامداری

اصغر نامداری
تعداد بازدید

133

تعداد پسندیدن

1

درس نهم : جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس نهم : جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

1

درس شانزدهم : یاری از نماز و روزه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس شانزدهم : یاری از نماز و روزه (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

418

تعداد پسندیدن

4

 کنکور سوم - تست درس اول :اندیشه و تفکر (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
کنکور سوم - تست درس اول :اندیشه و تفکر (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

851

تعداد پسندیدن

2

1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- سال دوم دبیرستان- درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

509

تعداد پسندیدن

5

1-دین و زندگی فصل پنجم  آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1-دین و زندگی فصل پنجم آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

0

4 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت چهارم - گزینه دو
4 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت چهارم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

0

1- دین و زندگی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت اول)گزینه دو
1- دین و زندگی ازمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91 (قسمت اول)گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

0

2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

521

تعداد پسندیدن

3

5 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت پنجم - گزینه دو
5 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت پنجم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

218

تعداد پسندیدن

0

3- فصل پنجم دین و زندگی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)
3- فصل پنجم دین و زندگی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

2 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت دوم - گزینه دو
2 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

0

7- دین و زندگی  آزمون شماره 12 - پیش دانشگاهی سال91-92 (قسمت اول)
7- دین و زندگی آزمون شماره 12 - پیش دانشگاهی سال91-92 (قسمت اول)

کنکور عمومی - دین و زندگی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

6 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت ششم - گزینه دو
6 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت ششم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

0

 کنکور دوم - درس اول :جلوه های حکمت و تدبیر(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
کنکور دوم - درس اول :جلوه های حکمت و تدبیر(قسمت چهارم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

862

تعداد پسندیدن

1

3 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت سوم - گزینه دو
3 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت سوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

1

2- فصل پنجم دین و زندگی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- فصل پنجم دین و زندگی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

0

معرفی کتاب (قسمت اول)
کنکور عمومی - دین و زندگی

معرفی دینی (قسمت اول)
در این برنامه، استاد سرکشیک زاده به توضیح روند کاری خود در تدریس مباحث دین و زندگی و برنامه ی 42 درس دین و زندگی که در خانه ی آموزش نوین تهیه و تولید می گردند می پردازند و در ادامه به صورت کلی در مورد کنکور سراسری و شیوه های تست زنی و مطالعه ی دین و زندگی صحبت می کنند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید