دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت اول)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت اول)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت دوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت دوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت سوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت سوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت چهارم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت چهارم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت پنجم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت پنجم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت ششم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت ششم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هفتم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هفتم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هشتم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هشتم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت نهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت نهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت دهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت دهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت یازدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت یازدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت دوازدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت دوازدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت سیزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت سیزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت چهاردهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت چهاردهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت پانزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت پانزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت شانزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت شانزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هفدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هفدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هجدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت هجدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت نوزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت نوزدهم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیستم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیستم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و یکم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و یکم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و دوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و دوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و سوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و سوم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و چهارم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و چهارم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و پنجم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و پنجم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و ششم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و ششم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و هفتم)

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت بیست و هفتم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فصل پنجم - عددهای اعشاری (قسمت اول)

984 visibility
10 ماه قبل
  • پنجم - ریاضی

    پنجم - ریاضی

آموزش

keyboard_arrow_down
حمیده عبیری

شهر و استان : تهران و حومه مدرس : ریاضی و علوم و مطالعات اجتماعی مقطع : ششم و پنجم شروع فعالیت از سال: 1384 در مدارس آموزش و پرورش تلفن همراه : 09127340622 تالیفات: کتاب جامع تیزهوشان پایه ششم (علوم ، مطالعات اجتماعی ، تفکر و پژوهش)

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط